NJEMAČKA KNJIŽEVNOST V


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. definiše i opiše poetološka, stilska i žanrovska obilježja književnosti napisane na njemačkom jeziku na prelazu iz 19. u 20. vijek u istorijskom i političkom kontekstu. 2. kategorizuje djela njemačke književnosti nastala u prvoj polovini 20. vijeka po stilskim formacijama, rodovima i vrstama, imajući u vidu pluralizam književnih strujanja u tom periodu. 3. nabroji najznačajnije autore njemačke književnosti sa kraja 19. i početka 20. vijeka i prepozna njihova djela po naslovima. 4. prepozna komplekse motiva i upadljive estetsko-etičke koncepte u djelima navedenim u nastavnom programu za predmet. 5. savlada osnovne tehnike pisanja naučnog rada i uz pomoć nastavnika i saradnika napiše kraći seminarski rad na zadatu temu iz gradiva. 6. pokaže afektivno pozitivan odnos prema teorijskojm promišljanju svih dimenzija književnoga djela.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA KNEŽEVIĆ