CRNOGORSKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove pravopis – pravogovor, fonetika – fonologija, govor – jezik, glas – fonem, osnovne pojmove morfologije i tvorbe riječi – morfem, riječ; 2. Opisuje fonološke i morfološke glasovne promjene u savremenom standardnom jeziku i primjenjuje stečenja znanja u analizi primjera različite složenosti; 3 Prepozna i primijeni ortoepsku normu standarnog jezika; 4. Razlikuje vrste riječi u standardnom jeziku; 5. Gramatički samostalno analizira rečenice i tekstove s obzirom na fonetsko-morfološko-tvorbeni nivo jezika.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA BURIĆ1x1
38B+10P
MIODARKA TEPAVČEVIĆ2x1
38B+10P