Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše osnovne pojmove pravopis – pravogovor, fonetika – fonologija, govor – jezik, glas – fonem, osnovne pojmove morfologije i tvorbe riječi – morfem, riječ; 2. Opisuje fonološke i morfološke glasovne promjene u savremenom standardnom jeziku i primjenjuje stečenja znanja u analizi primjera različite složenosti; 3 Prepozna i primijeni ortoepsku normu standarnog jezika; 4. Razlikuje vrste riječi u standardnom jeziku; 5. Gramatički samostalno analizira rečenice i tekstove s obzirom na fonetsko-morfološko-tvorbeni nivo jezika.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 28.12.2020 20:30

Nova objava - 15.12.2020 10:50

Nova objava - 14.12.2020 12:32

Nova objava - 30.11.2020 14:07

Nova objava - 23.11.2020 11:48

Nova objava - 16.11.2020 10:43