NJEMAČKI JEZIK I-OSNOVE GRAMATIKE


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SMILJA SRDIĆ2x1
40B+4P

Rezultati nakon 2. septembarskog roka

Rezultati nakon 1. septembarskog roka

Njemački jezik 1 (osnove gramatike) - rezultati 1. testa

1. test

Rezultati nakon 2. termina u dodatnom ispitnom roku (avgust-septembar)

Rezultati nakon 1. termina u dodatnom ispitnom roku (avgust-septembar)

Rezultati nakon dodatnog ispitnog roka

Njemački jezik 1-osnove gramatike, rezultati nakon 2. ispitnog roka

Njemački jezik 1-osnove gramatike, rezultati nakon 1. ispitnog roka

Njemački jezik I-osnove gramatike, poeni sakupljeni tokom semestra (ZS 2017)

Njemački jezik 1 - osnove gramatike (rezultati 1.testa)