OSNOVE PREVOĐENJA 3


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SREĆKO RAKOČEVIĆ2x1
10B+11S+10P
ANNETTE ĐUROVIĆ2x1
10B+11S+10P