Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANNETTE ĐUROVIĆ

Nova objava - 21.09.2020 12:29

Promjena VREMENA

Nova objava - 29.09.2020 10:20

Nova objava - 28.09.2020 22:57

Nova objava - 25.09.2020 15:32

Nova objava - 21.09.2020 12:14

Ispitna pitanja