NJEMAČKA KNJIŽEVNOST I - EKSPRESIONIZAM


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. definiše i opiše poetološka, stilska i žanrovska obilježja književnosti njemačkog ekspresionizma imajući u vidu istorijski i politički kontekst. 2. kategorizuje djela njemačke književnosti nastala u okviru stilske formacije ekspresionizma po periodima, žanrovima i vrstama. 3. prikaže književni opus najznačajnijih autora njemačkog ekspresionizma i njihova djela. 4. prepozna tipično ekspresionističke komplekse motiva i upadljive karakteristike dominantnog estetsko-etičkog koncepta u djelima navedenim u nastavnom programu za predmet. 5. samostalno interpretira književni tekst. 6. didakizira književne sadržaje tj. kraće lirske i prozne književne tekstove pripremi za rad u nastavi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA KNEŽEVIĆ
ANA MINIĆ

Drugi rok_rezultati

Rezultati_Ekspresionizam

Konačni rezultati_Ekspresionizam

Rezultati_Ekspresionizam

Nova objava - 07.01.2018 01:42

RADIONICA KNJIŽEVNOG PREVOĐENJA