ANTROPOLOGIJA SAVREMENOSTI I POPULARNE KULTURE


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz Antropologije savremenosti i popularne kulture, student će biti u mogućnosti da: • Tumači teorijsko-metodološke okvire izučavanja savremenosti • Analizira nove paradigme u antropologiji kroz sferu popularne kulture. • Analizira semiotičke otpore u sferi popularnog (potkulturne i kontrakulturne grupe). • Objasni koncept vremena i prostora u informacionom društvu. • Prepoznaje antropološki pristup globalizaciji, odnos lokalnog i globalnog. • Analizira popularnu kulturu kao folklor postindustrijskog društva. • Analizira koncept potrošnje i zadovoljstva u popularnoj kulturi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LIDIJA VUJAČIĆ2x1
1S
OBRAD SAMARDŽIĆ2x1
1S

Antropologija savremenosti i popularne kulture - 14.04.2020 19:32

Antropologija savremenosti i popularne kulture ,,Nova kultura potreba i konzumerizam" - 01.04.2020 12:17

Antropologija savremenosti i popularne kulture - 24.03.2020 12:31

Nova objava - 15.04.2020 19:34

Nova objava - 08.04.2020 00:20

Nova objava - 01.04.2020 02:31