Semestar: 9
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANĐELA MIJANOVIĆ2x1
50B+5S+3P
BOŽIDAR POPOVIĆ2x1
50B+5S+3P