KONTINUITET IZMEĐU VRTIĆA I ŠKOLE


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student će nakon odslušanog kolegija biti u stanju: Razumjeti smisao kontinuiteta vaspinih podticaja kao pretpostavku vaspitno – obrazovnih uticaja u «prelaznom» razvojnom periodu–iz predškolskog u razredni sistem podučavanja, Opisati i analizirati razvojne karakteristike djeteta predškolskog uzrasta kao pretpostavku širih kontinuiranih razvojnih akcija; Primijeniti znanja o strukturnim elementima predškolskog programa u profesionalnom djelovanju – programu pripreme za školu; graditi i prilagođavati vlastiti stil rada djetetovim razvojnim i psihološkim potrebama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA IVANOVIĆ1x1
1B
TATJANA NOVOVIĆ2x1
1B