UPOREDNO USTAVNO PRAVO


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kada položi ovaj ispit student će moći da: definiše osnovne ustavne principe, institucije i ljudska prava u stranim državama, posebno zemljama EU; ojasni ustavni razvoj i tradiciju pojedinih zemalja Evrope i drugih kontinenata; ukaže na razlike u karakteru konstitucionalizma u pojedinim zemljama i regionima; raspravlja o evropskom parlamentarizamu u pojedinim zemljama; ustavnim rješenjima i naučnim komparacijama objasni zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast u pojedinim zemljama; raspravlja o doktrinama konstitucionalizma, o ustavu danas, tj. o njegovoj strukturi i funkcijama; objasni suprematiju međunarodnog, tj. evropskog prava u odnosu na nacionalno pravo, tj. međunarodnog ugovora u odnosu na ustav, posebno o ljudskim pravima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA JOVIĆEVIĆ1x1
32S
MILAN MARKOVIĆ3x1
32S

Uporedno ustavno pravo - časovi predavanja

Online nastava

Nova objava - 26.11.2020.

Nova objava - 19.11.2020 15:48

Uporedno ustavno pravo - nastava 12. 11. 2020.