EVROPSKA I MEĐUNARODNA IMPLEMENTACIJA LJUDSKIH PRA


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA GRBOVIĆ1x1
16B
NEBOJŠA VUČINIĆ4x1
16B