MEĐUNARODNO PRAVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA GRBOVIĆ1x1
23B
MAJA KOSTIĆ-MANDIĆ4x1
23B