STVARNOPRAVNA KLINIKA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: sagleda i objasni tok parničnog postupka kao i ulogu stranaka u tom postupku; objasni ovlašćenja i poziciju punomoćnika u parničnom postupku i šta ga razlikuje od branioca u krivičnom postupku; objasni ulogu notara i koje su njegove nadležnosti; napiše građansko-pravnu tužbu; sastavi ugovor iz oblasti građansko pravnih odnosa (npr. Ugovor o kupoprodaji nepokretne stvari, Ugovor o poklonu, Ugovor o hipoteci, Ugovor o lizingu....); napiše izreku parnične presude i sagleda bitne elemente koja svaka parnična presuda sadrži; razlikuje formu presude donijete u parničnom postupku od presude donijete u krivičnom postupku; primijeni metodiku pisanja rada, da pravilno citira autora i analizira slučaj iz prakse i izvede svoj zaključak i stav u odnosu na predmetni slučaj

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGINJA VUKSANOVIĆ STANKOVIĆ4x1
20B
MILANA RANKOVIĆ1x1
20B