PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORDANA PAOVIĆ- JEKNIĆ4x1
20B
1x1
20B