Jeknić Paović- Gordana


Jeknić Paović- Gordana
Šifra: 120182
Prezime i ime: Jeknić Paović- Gordana
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPOSLOVNO PRAVOMaster1PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA4 x 11 x 10 x 0
PFKRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETASpecijalisticke1FINANSIJSKE ISTRAGE2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2PORESKI POSTUPAK I PORESKO KAZNENO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
PFPRAVNE NAUKE - Bijelo Polje - 2017Osnovne4FINANSIJSKO PRAVO4 x 11 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4FINANSIJSKO PRAVO4 x 11 x 30 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5JAVNE FINANSIJE2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor