Jeknić Paović- Gordana

dr Jeknić Paović- Gordana

redovni profesor | Pravni fakultet

Rodjena je 23. 06. 1965. godine u Pljevljima. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Danllovgradu sa odličnim uspijehom. Za postignuti uspijeh dobila je diplomu "Luča". Na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore diplomirala je 1987. godine sa prosiječnom ocijenom 9,16. Za vrijeme studija dobila je Studentsku nagradu Univerziteta Crne Gore, nagradu "19 decembar" Skupštine Opštine Podgorica kao i nagrade za svaku godinu studija Pravnog fakulteta. Poslijediplomske studije, finansijsko-pravni smjer upisala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave