Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA -   11.01.2022
  Rezultati kolokvijuma iz predmeta Poreski postupak i poreska administracija
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA -   24.12.2020
  Obavjestenje - PPT prezentacija
Pravni fakultet-POSLOVNO PRAVO-PORESKI POSTUPAK I PORESKA ADMINISTRACIJA -   29.10.2020
  Poreski postupak i poreska administracija - prezentacija