PRAVO UNUTRAŠNJEG TRŽIŠTA EU


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BALŠA KAŠĆELAN1x1
21B
VLADIMIR SAVKOVIĆ4x1
21B