MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA ĐOKOVIĆ1x1
16B+12S+2P
NEBOJŠA VUČINIĆ4x1
16B+12S+2P