Marina Jovićević


Marina Jovićević
Šifra: 120179
Prezime i ime: Marina Jovićević
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1UPOREDNO USTAVNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke1USTAVNO PROCESNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2EVROATLANTSKE INTEGRACIJE2 x 10 x 00 x 0
PFMEĐUNARODNO PRAVOMaster2EVROATLANTSKE INTEGRACIJE4 x 10 x 00 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne2USTAVNO PRAVO0 x 01 x 40 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2OSNOVI PRAVA EVROPSKE UNIJE3 x 11 x 10 x 0
PFPRAVNE NAUKESpecijalisticke2PARLAMENTARIZAM I PARLAMENTARNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
PF- PRAVNE NAUKE -Osnovne4UPRAVNO PRAVO0 x 01 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2019SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Marina JovićevićConstitutional and Legal Foundations for Local Self-Government in MontenegroLex Localis - Journal of Local Self-Government
Opširnije