MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA ĐOKOVIĆ1x3
57B+96S+6P
NEBOJŠA VUČINIĆ2x1
57B+96S+6P
RANKO MUJOVIĆ2x1
57B+96S+6P