Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO -   08.10.2020
  ECTS - Medjunarodno javno pravo 2019