MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RAJKA ĐOKOVIĆ1x1
5B+3S
RANKO MUJOVIĆ4x1
5B+3S