Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   15.03.2021
  Medjunarodne organizacije - Online (ZOOM) predavanja
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   13.04.2020
  Međunarodne organizacije - prezentacija
Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   30.03.2020
  Međunarodne organizacije - nastavni materijal