Pravni fakultet-- PRAVNE NAUKE --MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   26.02.2021
  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE - ECTS