MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA AĆIMIĆ REMIKOVIĆ1x1
9B+15S+3P
RANKO MUJOVIĆ4x1
9B+15S+3P