UVOD U GRAĐANSKO PRAVO


Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR KORAĆ1x2
210B+25S+152P
NIKOLINA TOMOVIĆ1x2
210B+25S+152P
ZORAN RAŠOVIĆ4x2
210B+25S+152P

Stvarno pravo i Uvod u Građansko pravo- septembarski rok

Uvid u radove / Uvod u građansko / Stvarno

Raspored popravni / Uvod u građansko pravo / Stvarno pravo

Raspored / Uvod u građansko pravo / Stvarno pravo

Raspored za popravni završni ispit / Uvod u građansko pravo

Raspored za završni ispit / Uvod u građansko pravo

ECTS - UVOD U GRAĐANSKO PRAVO 2022