PRAVO SVOJINE-ODABRANE TEME


Semestar: 1
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ZORAN RAŠOVIĆ2x1
1S
DRAGINJA VUKSANOVIĆ2x1
1S