Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1.5+1.5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Definiše tipove provodnika i provodljivosti 2.Objasni strukturu granice faza elektroda/elektrolit 3.Objasni uzroke pojave različitih vidova prenapetosti 4.Protumači mehanizam važnijih elektrodnih procesa 5.Primijeni metode ispitivanja elektrodne kinetike 6.Primijeni stečena znanja u rješavanju numeričkih zadataka iz elektrohemije. 7.Primijeni stečena znanja u rješavanju problema u srodnim oblastima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ1.5x1
3B+8S+10P
JANA MIŠUROVIĆ1.5x1
3B+8S+10P
1.5x1
3B+8S+10P
VESELINKA GRUDIĆ3x1
3B+8S+10P

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ispravljena tabela sa rezultatima prvog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma