KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ.5x2
14B+6S+14P
STAMENKA RADOVIĆ.5x2
14B+6S+14P
BILJANA ZLATIČANIN3x1
14B+6S+14P
1x1
14B+6S+14P
1x2
14B+6S+4P

rezultati

rezultati

II popravni kolokvijum

I popravni kolokvijum

I kolokvijum