KONSTRUKCIONI MATERIJALI U HEMIJSKOJ INDUSTRIJI


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ.5x1
5B+6S+27P
STAMENKA RADOVIĆ.5x1
5B+6S+27P
BILJANA ZLATIČANIN3x1
6B+6S+27P
1x1
6B+6S+28P
1x1
6B+6S+27P