Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ1x1
7B+4S+20P
JANA MIŠUROVIĆ1x1
7B+4S+20P
1x1
7B+4S+20P
VESELINKA GRUDIĆ3x1
7B+4S+20P