Semestar: 3
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ1x2
8B+8S+23P
JANA MIŠUROVIĆ1x1
8B+8S+23P
1x2
8B+8S+23P
VESELINKA GRUDIĆ3x1
8B+8S+23P