Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+1.5+1.5
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Definiše tipove provodnika i provodljivosti 2.Objasni strukturu granice faza elektroda/elektrolit 3.Objasni uzroke pojave različitih vidova prenapetosti 4.Protumači mehanizam važnijih elektrodnih procesa 5.Primijeni metode ispitivanja elektrodne kinetike 6.Primijeni stečena znanja u rješavanju numeričkih zadataka iz elektrohemije. 7.Primijeni stečena znanja u rješavanju problema u srodnim oblastima

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JANA MIŠUROVIĆ1.5x1
7B+17S+20P
1.5x2
7B+17S+20P
VESELINKA GRUDIĆ3x1
7B+17S+20P
ČEDOMIR MILIĆ1.5x2
7B+17S+20P

Konačna tabela - septembar 2023

Ispravljena tabela sa rezultatima popravnog II kolokvijuma

Rezultati popravnog II kolokvijuma

Rezultati II kolokvijuma

Rezultati popravnog I kolokvijuma

Termin popravnog I kolokvijuma