HEMIJSKA KINETIKA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: - razumije vremenske tokove hemijskih reakcija i zakone koji opisuju brzinu odvijanja složenih hemijskih procesa - utvrdi red reakcije integralnim i diferencijalnim metodama -protumači vezu izmedju mehanizma reakcije, energije veze i kinetičkih parametara -objasni teorijske osnove odvijanja hemijskih reakcija ( teorija sudara monomolekulskih i bimolekulskih reakcija, teorija prelaznog stanja) i njihove modele

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ2x1
1B
JANA MIŠUROVIĆ2x1
1B
IVANA BOŠKOVIĆ2x1
1B