LABORATORIJSKI PRAKTIKUM (NUKLEARNA FIZIKA)


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VANJA VELJOVIĆ1x1
1B
KRSTO IVANOVIĆ1x1
1B
NEVENKA ANTOVIĆ2x1
1B
1x1
1B