Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PERIŠA VUKČEVIĆ1x1
2B
RADMILA PAJOVIĆ-ŠĆEPANOVIĆ2x1
2B
1x1
2B
1x1
2B