Periša Vukčević


Periša Vukčević
Šifra: 290504
Prezime i ime: Periša Vukčević
Titula:
Zvanje: viši laborant
Org. jedinica: Biotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne5POSEBNO VINOGRADARSTVO0 x 00 x 00 x 0
BTFBILJNA PROIZVODNJAOsnovne6POSEBNO VINOGRADARSTVO0 x 00 x 03 x 1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor