Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+1+1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: - razumije vremenske tokove hemijskih reakcija i zakone koji opisuju brzinu odvijanja složenih hemijskih procesa, - utvrdi red reakcije integralnim i diferencijalnim metodama, -protumači vezu izmedju mehanizma reakcije, energije veze i kinetičkih parametara, -objasni teorijske osnove odvijanja hemijskih reakcija ( teorija sudara monomolekulskih i bimolekulskih reakcija, teorija prelaznog stanja) i njihove modele, -opiše osnovne mehanizme katalitičkih procesa, -primijeni osnovne zakonitosti ubrzavanja hemijskih reakcija na konkretan katalitički sistem - protumači primjenu različitih tipova katalizatora u tehnologiji i zaštiti životne sredine, -razlikuje parametre koji karakterišu katalizatore kao što su: aktivnost, selektivnost, stabilnost, regenerabilnost itd. - navede savremene trendove u istraživanju i proizvodnji novih katalizatora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ČEDOMIR MILIĆ1x1
3B
JANA MIŠUROVIĆ1x1
3B
1x1
3B
IVANA BOŠKOVIĆ2x1
3B