Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepoznaje da je otpad vrijedan resurs kojim se mora pravilno upravljati u cilju iskorišćenja materijala koji su „zarobljeni“ u otpadu, kao i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi; 2. Definiše osnovne aspekte upravljanja otpadom (sprečavanje stvaranja otpada, izbjegavanje stvaranja otpada, ponovna upotreba otpada, obnavljanje, recikliranje, konačno odlaganje i monitoring); 3. Objasni klasifikaciju otpada; 4. Opiše različite vrste otpada; 5. Primjenjuje Katalog otpada; 6. Demonstrira poznavanje politike sprečavanja nastanka otpada; 7. Prezentira sistem selektivnog sakupljanja otpada; 8. Opiše transport i transfer otpada; 9. Objasni sistem pravilnog upravljanja komunalnim otpadom, opasnim otpadom iz domaćinstva, industrijskim otpadom, medicinskim otpadom, građevinskim otpadom, životinjskim otpadom; 10. Objasni sistem pravilnog upravljanja posebnim tokovima otpada; 11. Opiše postupak spaljivanja otpada; 12. Priprema planove upravljanja otpadom.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija