Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-UPRAVLJANJE OTPADOM -   16.02.2021
  Konacni rezultati UO 21
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-UPRAVLJANJE OTPADOM -   08.02.2021
  Razultati zavrsnog ispita UO
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-UPRAVLJANJE OTPADOM -   14.12.2020
  Rezultati I kolokvijuma iz predmeta Upravljanje otpadom