BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x4
45B+6P
MILOJE SUNDIĆ3x1
45B+6P
2x4
45B+6P