BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x3
45B+15P
MILOJE SUNDIĆ2x3
45B+15P
JELENA RAKOČEVIĆ3x1
45B+15P