Obavještenja - Metalurško-tehnološki fakultet


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -  
  Nova objava - 15.06.2021 10:29
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   15.02.2023
  Predavanja Biološki procesi u životnoj sredini za 20.02.2023.
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   06.05.2022
  Raspored ispita iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini - 06.05.2022 11:07
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   15.06.2021
  Popravni završni ispit 16.06.2021.
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   29.04.2021
  Obavještenja za predmet Biološki procesi u životnoj sredini:
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   07.04.2021
  Kolokvijum I - 07.04.2021 14:07
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   10.03.2021
  Kolokvijum I iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini će se održati 05.04.2021
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   20.09.2020
  Rezultati popravnog zavrsnog ispita
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   15.09.2020
  Rezultati prvog dijela septembarskog roka
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   07.07.2020
  Konacna tabela sa poenima i ocjenama
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   26.06.2020
  Praktični ispit će se održati 29.06.2020.g., sa početkom u 12h, sala A3 na Biotehničkom fakultetu
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   26.06.2020
  Rezultati zavrsnog ispita i prijava za popravni
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   09.06.2020
  Nacin polaganja
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   07.06.2020
  Ispit iz plaktičnog dijela nastave
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   29.04.2020
  Vježba br. 9. Fito- i zooplankton
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   28.04.2020
  Ekologija, bioloski procesi u vodi i zemljistu
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   23.04.2020
  Vježba br. 8 Carstvo plantae- više biljke - 23.04.2020 11:58
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   16.04.2020
  Vježba br.7. Carstvo plantae-alge 16.04.2020 12:09
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   14.04.2020
  Predavanje 8: carstvo Animalia
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   08.04.2020
  Vježba br. 6, Carstvo fungi - 08.04.2020 13:03
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   07.04.2020
  Predavanje 7: carstva Fungi i Plantae
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   02.04.2020
  Vježba br. 5. CARSTVO PROTISTA
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   30.03.2020
  Predavanje 6. Biodiverzitet, virusi, bakterije, protisti,
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   25.03.2020
  Vježbu br. 4. iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini možete preuzeti ovdje. - 25.03.2020 12:22
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   25.03.2020
  Uputstvo za nastavu
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   25.03.2020
  Predavanje 5. Metabolizam celije
Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI -   18.03.2020
  Vježbu br.3 iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini mozete preuzeti ovdje - 18.03.2020 09:45