Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati popravnog zavrsnog ispita

20.09.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati prvog dijela septembarskog roka

15.09.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Konacna tabela sa poenima i ocjenama

07.07.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Praktični ispit će se održati 29.06.2020.g., sa početkom u 12h, sala A3 na Biotehničkom fakultetu

26.06.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Rezultati zavrsnog ispita i prijava za popravni

26.06.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Nacin polaganja

09.06.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Ispit iz plaktičnog dijela nastave

07.06.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Vježba br. 10. Fito- i zoobentos

07.05.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Vježba br. 9. Fito- i zooplankton

29.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Ekologija, bioloski procesi u vodi i zemljistu

28.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Vježba br. 8 Carstvo plantae- više biljke - 23.04.2020 11:58

23.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Vježba br.7. Carstvo plantae-alge 16.04.2020 12:09

16.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Predavanje 8: carstvo Animalia

14.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Vježba br. 6, Carstvo fungi - 08.04.2020 13:03

08.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Predavanje 7: carstva Fungi i Plantae

07.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Vježba br. 5. CARSTVO PROTISTA

02.04.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Predavanje 6. Biodiverzitet, virusi, bakterije, protisti,

30.03.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Vježbu br. 4. iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini možete preuzeti ovdje. - 25.03.2020 12:22

25.03.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Uputstvo za nastavu

25.03.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Predavanje 5. Metabolizam celije

25.03.2020


Metalurško-tehnološki fakultet-ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE-BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI

Vježbu br.3 iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini mozete preuzeti ovdje - 18.03.2020 09:45

18.03.2020