BIOLOŠKI PROCESI U ŽIVOTNOJ SREDINI


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGANA ULIĆEVIĆ2x4
45B+6P
MILOJE SUNDIĆ3x1
45B+6P
2x4
45B+6P

Uputstvo za nastavu

Nova objava - 15.06.2021 10:29

Popravni završni ispit 16.06.2021.

Obavještenja za predmet Biološki procesi u životnoj sredini:

Kolokvijum I - 07.04.2021 14:07

Kolokvijum I iz predmeta Biološki procesi u životnoj sredini će se održati 05.04.2021