Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije osnovne pojmove, standarde i njihovu primjenu pri izradi tehničke dokumentacije. 2. Crta razne vrste skica, shema i crteža različitih predmeta. 3. Sagledava i prikazuje predmete u prostoru (aksonometrija). 4. Prikazuje predmete u ortogonalnim projekcijama. 5. Izrađuje određene dijelove tehničke dokumentacije na klasičan način upotrebom olovke i papira i na računaru primjenom softverskog paketa AutoCAD.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARKO BAJIĆ2x1
10B+3P
2x1
10B+3P

Termin održavanja popravnog I kolokvijuma

Rezultati polaganja I kolokvijuma (06.11.2021.)

Termin održavanja I kolokvijuma

Rezultati polaganja I kolokvijuma - popravni rok (11.12.2020.)

Termin održavanja I kolokvijuma (popravni rok)

Termin održavanja I kolokvijuma - popravni rok

Primjeri za pripremu II kolokvijuma

Primjeri za pripremu I kolokvijuma