Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   14.12.2019
  Primjeri za pripremu II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   11.10.2019
  Primjeri za pripremu I kolokvijuma