Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   13.12.2020
  Rezultati polaganja I kolokvijuma - popravni rok (11.12.2020.)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   07.12.2020
  Termin održavanja I kolokvijuma (popravni rok)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   20.11.2020
  Termin održavanja I kolokvijuma - popravni rok
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   02.10.2020
  Online predavanja
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   28.01.2020
  Konačni predlog ocjena nakon popravnog ispitnog roka (28.01.2020.) - Metalurgija i materijali
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   13.01.2020
  Rezultati završnog ispita (13.01.2020.)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   27.12.2019
  Rezultati polaganja II kolokvijuma popravni rok (27.12.2019.)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   25.12.2019
  Predaja seminarskih radova
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   22.12.2019
  Rezultati polaganja II kolokvijuma (20.12.2019.)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   16.12.2019
  Spisak studenata po grupama za polaganje II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   27.11.2019
  Postavke grafičkih radova
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   18.11.2019
  Novi termin izvođenja nastave
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   09.11.2019
  Rezultati polaganja popravnog I kolokvijuma (08.11.2019.)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   27.10.2019
  Rezultati polaganja I kolokvijuma (25.10.2019.)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   03.09.2019
  Konačni rezultati završnog ispita nakon II septembarskog roka (02.09.2019.)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   26.08.2019
  Rezultati završnog ispita I rok (26.08.2019.)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   07.05.2019
  Termin održavanja II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   20.03.2019
  Termin održavanja popravnog I kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   11.03.2019
  Termin održavanja I kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   15.02.2019
  Za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu (upisani prije 2017. godine)
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   27.01.2019
  Rezultati završnog ispita (II rok) 26.01.2019.
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   17.01.2019
  Rezultati završnog ispita (I rok) 17.01.2019.
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   29.12.2018
  Rezultati popravnog II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   29.12.2018
  Pregled osvojenih poena tokom semestra
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   21.12.2018
  Rezultati II kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   17.11.2018
  Rezultati popravnog I kolokvijuma
Metalurško-tehnološki fakultet-METALURGIJA I MATERIJALI-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA -   03.11.2018
  Rezultati I kolokvijuma