ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa aktuelnim oblastima vezanim za data warehouse i data mining i stiču praktično iskustvo kroz upotrebu odgovarajućih open source alata.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO TOMOVIĆ1x3
2S+4P
1x1
2S+4P

Avgustovski rok

Predlog ocjena

Ispitna pitanja

Predavanja, promjena rasporeda

Projekat 2

Predavanja 19. april

Preliminarni rezultati kolokvijuma

Google Page Rank algoritam

I kolokvijum, zadaci

Klasterizacija

Praktični projekat

Mining data streams