Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Predlog ocjena

16.06.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Ispitna pitanja

26.05.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Predavanja, promjena rasporeda

04.05.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Projekat 2

01.05.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Predavanja 19. april

18.04.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Odlaganje predavanja

04.04.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Odbrana domaćeg zadatka

26.03.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Projekat 1

08.03.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

StudentSharks

05.03.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Predavanja

27.02.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Prominjeni termin za predavanja

17.02.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Prvi čas

10.02.2019


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Ocjene, avgust-septembar 2018.

25.09.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Obrasci za konačne ocjene

09.07.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Završni ispit

14.06.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Teme za seminarski rad - dopuna

10.04.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Predlog tema za seminarske radove

06.04.2018


Računarske nauke-Analitička obrada podataka - data mining

Prvi čas

12.02.2018