Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   11.05.2021
  Preliminarni rezultati kolokvijuma
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   10.05.2021
  Klasterizacija
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   10.05.2021
  I kolokvijum, zadaci
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   10.05.2021
  Google Page Rank algoritam
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   10.04.2021
  Praktični projekat
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   05.04.2021
  Finding similar itemsets
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   05.04.2021
  Mining data streams
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   30.03.2021
  Projekat
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   22.03.2021
  Asocijativna analiza
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   22.03.2021
  Podaci za data mining. Preprocesiranje.
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   06.03.2021
  Uvod
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   06.03.2021
  Data warehousing 1
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   06.03.2021
  Data warehousing 2
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   06.03.2021
  Zadatak
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   26.04.2020
  Predstavljanje i klasifikacija tekstualnih dokumenata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   23.04.2020
  Google Page Rank algoritam
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   12.04.2020
  Advertising on the Web
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   05.04.2020
  Klasterizacija 2
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   29.03.2020
  Klasterizacija
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   23.03.2020
  Streamovi podataka
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   17.03.2020
  Finding similar itemsets
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   06.05.2019
  Klasterizacija
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   11.04.2019
  Pre-procesiranje podataka
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   28.03.2019
  Klasifikacija tekstualnih dokumenata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   08.03.2019
  Data warehousing
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   17.04.2018
  Advertising on the Web
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   10.04.2018
  Klasterizacija
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   27.03.2018
  pdf miner
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   27.03.2018
  Link analysis
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   20.03.2018
  Mining data streams
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   20.03.2018
  Klasifikacija dokumenata
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   06.03.2018
  Finding similar itemsets
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   19.02.2018
  Asocijativna analiza
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   13.02.2018
  Uvod
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   13.02.2018
  Podaci za data mining
Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING -   13.02.2018
  Datawarehousing