Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Klasterizacija

06.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Pre-procesiranje podataka

11.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Klasifikacija tekstualnih dokumenata

28.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Data warehousing

08.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Advertising on the Web

17.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Klasterizacija

10.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

pdf miner

27.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Link analysis

27.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Mining data streams

20.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Klasifikacija dokumenata

20.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Finding similar itemsets

06.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Asocijativna analiza

19.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Uvod

13.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Podaci za data mining

13.02.2018


Prirodno-matematički fakultet-RAČUNARSKE NAUKE-ANALITIČKA OBRADA PODATAKA-DATA MINING

Datawarehousing

13.02.2018