Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA MILANOVIĆ2x0
4P
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x0
4P

Engleski jezik II, septembar 1

Engleski jezik II, uvid u radove

Engleski jezik II, 2021,22, septembar 2

Engleski jezik II, septembar 1, rezultati

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita u prvom septembarskom roku